Baskı Ön Hazırlık

Hazırlamış olduğunuz tasarımlar, ofset baskıya girmeden önce deneyimli ve konusunda uzman olan personelimiz tarafından baskı ön hazırlık işlemi yapılır. Hazırlık işlemi tamamlandıktan sonra dökümanların ozalit provası alınır ve maketleri yapılarak onaya sunulur.

Baskı onayları alındıktan sonra CTP`de kalıpları hazarlanarak baskı işlemine başlanılır.