GİRİŞ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulunun 30/11/2023 tarih ve 2023/06 numaralı almış olduğu karara istinaden;

İstanbul  Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No:559827-0
Ticaret Ünvanı: BAY MATBAA BASKI TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ
SANAYİ VE TİCARET  ANONİM  ŞİRKETİ 
Ticari Adresi: Maslak Mah. Dereboyu 2. Cad. Ata Center Blok No:15 İçkapı No:50  Sarıyer İSTANBUL


Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/11/2023 tarih ve 2023/06 numaralı  almış olduğu karara istinaden; 26/12/2023 tarihinde, Salı günü, saat 14;00’de, şirket merkezi Maslak Mah. Dereboyu 2. Cad. Ata Center Blok No:15 İçkapı No:50 Sarıyer İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ilişkin Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noter onaylı olmak kaydıyla vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yön. Kur. Başkanı    
Ahmet BAYDEMİR

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

  2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

  3. 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

  4. 2022 Yılı finansal tabloların  okunması ve onaylanması,

  5. 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve onaylanması,

  6. TTK’u 376. madde hükümlerince alınması gereken tedbirlerin müzakere edilmesi,

  7. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

  8. 2023 yılı için Bağımsız Denetçi Kuruluşunun seçilmesi,

  9. TTK’u 395 ve 396 madde hükümlerine ilişkin gerekli izinlerin müzakeresi,

  10. Dilek, temenniler ve kapanış.